SERVICII

Citeste mai jos cate ceva despre serviciile Psihomentor.
Acasa | Servicii

Serviciile noastre

Oferim o serie de servicii la cele mai inalte standarde.

Vezi care sunt acestea:

Evaluarea personalităţii

Personalitatea poate fi văzută ca un ansamblu de calităţi fizice, psihologice şi sociale care deosebesc o persoana de alta; ca sistem autoreglat, personalitatea este dotată cu însuşiri proactive care îi abilitează pe indivizi să interacţioneze activ cu mediul şi să contribuie la propria lor dezvoltare.

Evaluarea personalităţii se referă la procedurile destinate identificării şi evaluării calităţilor stabile ale personalităţii din sfera gândirii, afectivităţii şi comportamentului; prin urmare, evaluarea personalităţii vizează componentele cognitive, afective, morale şi volitive ale funcţionării individului.

Acestea includ abilităţi şi stiluri cognitive, caracteristici temperamentale şi dispoziţionale, motive, atitudini şi valori, comportamente habituale, strategii de adaptare şi mecanisme de autoreglare.

Evaluarea personalitatii joacă un rol deosebit de important în diverse domenii – clinic, educaţional, psihologie organizaţională – unde ajută la stimularea învăţării şi a motivaţiei, la prevenirea şi diagnosticarea problemelor psihologice, la promovarea sănătăţii şi la o mai bună utilizare a resurselor individuale. 

Evaluarea contemporană a personalităţii este marcată de o diversitate de metode de evaluare. Diversele obiective ale evaluării conduc psihologii să se focalizeze asupra unor aspecte diferite ale funcţionării psihologice şi la utilizarea unor tehnici diverse.

Unii evaluatori vizează măsurarea unor tendinţe psihologice manifeste, în timp ce alţii sunt preocupaţi de dinamici psihologice interne; alţi psihologi se focalizează asupra exprimării şi reglării unor dimensiuni specifice ale personalităţii precum agresivitatea, altruismul sau inteligenţa emoţională, în timp ce alţii se centrează asupra unui set de tendinţe comportamentale care pot conduce la o descriere comprehensivă a personalităţii şi la o înţelegere a stabilităţii şi coerenţei acesteia în timp şi spaţiu.

Psihodiagnostic

De foarte multe ori termenii de evaluare psihologică şi psihodiagnostic sunt utilizaţi ca sinonimi.

Totuşi, în timp ce evaluarea psihologică poate avea obiective diverse (dezvoltare personală, stimularea învăţării şi a motivaţiei etc.), psihodiagnosticul este un demers evaluativ de tip clinic şi care se finalizează de cele mai multe ori cu o descriere clinică corespunzatoare unei etichete nosologice de tip psihiatric.

Citeste articole interesante pe BLOG-ul nostru.

Noutati, tratamente, stiri si sfaturi.
Vezi acum

Psihoterapie 

Psihoterapia este o intervenţie psihologică în situaţii de sănătate şi boală. Pentru ca o intervenţie psihologică să fie considerată psihoterapie aceasta trebuie să îndeplinească urmatoarele condiţii:

1. Să se bazeze pe o teorie ştiinţifică asupra personalităţii şi tulburărilor sale.

2. Să se întemeieze pe o teorie ştiinţifică asupra modificării tulburărilor şi pe o tehnologie verificată.

3. Să prezinte evaluări empirice ale efectelor sale, pozitive şi negative.

4. Să ofere o intervenţie în tulburările de comportament sau în stările de suferinţă care necesită ajutor.

5. Să fie practicată de persoane calificate şi competente.

Psihoterapia se adresează tuturor oamenilor care au probleme psihocomportamentale indiferent dacă problemele lor pot sau nu să fie etichetate cu o etichetă nosologică de tip psihiatric. Ce este o viaţă cu sens, o viaţă care să merite a fi trăită?

Este o viaţă în care zilele se scurg apropiindu-ne de un obiectiv în viitor. Dar a avea un obiectiv în viitor înseamnă a avea o problemă în prezent – problema atingerii obiectivului.

Viaţa normală este o luptă continuă pentru atingerea acestor obiective; “o luptă-i viaţa deci te luptă cu dragoste de ea cu dor” spune poetul. În această luptă oamenii își pun o serie de întrebări la care nu au imediat cel mai convenabil răspuns; cele mai frecvente reacţii la această situaţie sunt manifestările depresiv anxioase care, conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, ocupă locul al doilea ca frecvenţă după bolile cardio vasculare.

Farmacoterapia psihotropă influenţează nivelul de excitaţie al sistemului neuroendocrin dar nu–i ajută pe oameni să găsească răspunsuri la întrebările lor. De aceea, deşi farmacoterapia produce efecte rapide în multe tulburări psihocomportamentale, recidivele sunt deosebit de frecvente.

Cele mai multe cercetări evidenţiază că psihoterapia este cel puţin la fel de eficientă dacă nu chiar mai eficientă decât farmacoterapia tulburărilor depresiv anxioase; alte cercetări subliniază că o bună combinare a psihoterapiei cu farmacoterapia conduce la o creştere cu cel puţin 10% a eficienţei în raport cu efectele fiecărei abordări terapeutice utilizate separat.

Psihoterapia îi ajută pe oameni să se cunoască mai bine, să-şi utilizeze mai bine resursele de care dispun, sau să înveţe noi modalităţi de adaptare, să găsească propriile răspunsuri la întrebările lor fundamentale!

Strategia terapeutică pe care o propunem este una de tip integrativ care combină, într-o manieră flexibilă, tehnici de terapie cognitivă şi comportamentală, terapia centrată pe obiective şi soluţii şi hipnoterapia.

Consilierea

Consilierea psihologica este intervenţia psihologică care, în baza unor teorii specifice, își propune să faciliteze la client o mai bună autocunoaştere, acceptare emoţională și maturizare, dezvoltare optimă a resurselor personale.

La fiecare 5-10 ani o tranziţie developmentală este inevitabilă datorită interacţiunii dintre maturarea biologică, dezvoltarea personalităţii, expectaţiile sociale de rol pentru persoanele de vârste diferite.

Fiecare dintre noi trecem în mod inevitabil de la statutul de copil la cel de adolescent, apoi la cel de persoană adultă…, de la statutul de persoană necăsătorită la cel de persoană căsătorită etc.

Acestea sunt tranziţii “normale” în viaţa noastră. Nu toţi oamenii traversează uşor astfel de situaţii … Consilierea psihologică îşi propune să faciliteze astfel de tranziţii, să ajute oamenii să se cunoască mai bine, să dezvolte noi proiecte de viaţă.

Preturile noastre

Cateva preturi orientative* pentru serviciile noastre.

* Preturile pot varia in functie de nevoile de terapie a fiecaruia. Contacteaza-ne GRATUIT pentru o evaluare individuala.
Share This